Dil uth sa giya hai in be rang logon se
Na wafa karte hain na reha karte hain