Kabhi pardh to sahi meri ankhon ko
Yahan darya bahta hai teri mohabbat ka